Chào mừng đến với Website trường THPT Bà Rịa

CÔNG VĂN, CHỈ THỊ BAN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 THANG 06 - 2021

(cập nhật đến 0 giờ ngày 20/06/2021)

_325_HD-SGDĐT_08022021-HUONG DAN DAY TRUC TUYEN.pdf

FILE_20210617_184852_CV BCD COVID - HD GS CL XN cho nguoi tu vung dich COVID-19 trong nuoc den BRVT (update 17g00 17-06-2.pdf

FILE_20210616_082232_2915_SYT-NV_15062021-signed.pdf

Dang ky so luong tiem vac xin Covid-19_Ub.pdf

FILE_20210614_160342_CV_6794_1.PDF

FILE_20210612_101900_2864_SYT-NV_11062021-signed.pdf

FILE_20210530_085956_1311_SGDĐT-VP_30052021-signed.pdf

FILE_20210608_080552_1369_SGDĐT-VP_07062021-signed.pdf

FILE_20210606_085306_2729_BCĐ-YT_05062021-signed.pdf

FILE_20210604_110229_CV_6190_1.PDF

FILE_20210602_075818_2636_BCĐ-YT_01062021-signed.pdf

FILE_20210601_164044_CV_6047_1.PDF

Dang ky so luong tiem vac xin Covid-19_Ub.pdf  

cv Tỉnh ủy về nghiêm túc trong ct PC dịch Covid-19.pdf

CV tang cuong PC dich covid-19 -514.TUBR.pdf

6368_UBND-VP_18062021-signed.pdf

6367_UBND-VP_18062021-signed.pdf

6107_UBND-VP_14062021-signed.pdf

6105_UBND-VP_14062021-signed.pdf

6000_UBND-VP_10062021-signed.pdf

5866_UBND-VP_08062021-signed.pdf

2833_SYT-NV_10062021-signed.pdf

2756_SYT-NV_08062021-signed.pdf

2680_SYT-NV_03062021-signed.pdf

240_BC-SYT_16062021-signed.pdf

2680_SYT-NV_03062021-signed.pdf

(Hoa toc) So 489 CV ngay 31-5-2021 vv tiep tuc tap trung trien khai cac cong tac phong chong dich Covid-19.pdf

Tác giả:Các văn bản của Ban Chỉ Đạo Phòng Chống Dịch
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 146
  • Trong tuần: 384
  • Tất cả: 22971